به سایت ما خوش آمدید.

تجهیزات تست کیفیت

تجهیزات تست کیفیت

کنترل کیفیت ورودی

 

دستگاه اندازه گیری سه بعدی دستگاه اندازه گیری دایره واقعی
کولیس ورنیه سنت
ارتفاع سنج ارتفاع سنج
سنج حلقه دوشاخه سنج
گشتاور سنج ابزار اندازه گیری تصویر 2.5 بعدی

 

نمایشگاه تجهیزات

تجهیزات